ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Dua oszczdno w cenie tankowanego paliwa


Alternatywne źródła energiiObserwujc ceny benzyny Pb95 i LPG w cigu ostatnich siedmiu lat, atwo zauway, e utrzymuje si midzy nimi znaczna rnica. Poniewa dla statystycznego kierowcy gwnym impulsem do zainteresowania si alternatywnym rdem zasilania jest aspekt ekonomiczny, wanie porwnanie cen benzyny i LPG oraz ich dynamika powinna stanowi najsilniejszy argument do zmiany rda zasilania.


Zastosowanie instalacji LPG w samochodach ley w interesie indywidualnego kierowcy jako tasze, za spoeczestwa jako zdrowsze. Jednak kierowca decydujc si na okrelon form paliwa do swojego samochodu aspektu ekologicznego zwykle nie bierze pod uwag. Jest za zainteresowany oszczdnoci i warunkami eksploatacji samochodu zasilanego gazem pynnym.

W latach 2002-2009 cena LPG, poza okresem zmiany stawki akcyzy (z 455 na 639 PLN/t), bya zawsze znacznie nisza od ceny benzyny. W roku 2002 litr LPG kosztowa zaledwie 1,3 z, obecnie cena litra LPG wynosi 1,8 z. Poza okresami lekki skokw (np. pod koniec roku 2005) cena ta nie ulega wikszym wahaniom. O jej konkurencyjnoci LPG wzgldem benzyny niech wiadczy fakt, e cena LPG to obecnie 41 proc. ceny benzyny.

 

Ceny LPG i benzyny w wybranych miesicach lat 2002-2009


Rnice w dynamice cen paliw najlepiej obrazuje wspczynnik opacalnoci LPG wzgldem benzyny Pb95. Wspczynnik opacalnoci A wynika z zalenoci uwzgldniajcej zarwno stosunek cenowy obu paliw, jak tez uwzgldniajcy zwikszone zapotrzebowanie jednostkowe na LPG w porwnaniu z benzyn, wynikajce z energetycznoci objtociowej paliwa (wyraonej w kJ/m3) i ksztatujcej si na dla LPG i Pb95 na poziomie a=1,25.

 
Obliczajc opacalno cenow wykorzystania paliwa LPG wzgldem paliwa benzynowego Pb95 w okresie od roku 2002, naley zaznaczy, e wskanik ten jest wci wysoce korzystny. W roku 2002 opacalno cenowa LPG wzgldem Pb95 wynosia okoo 2,1, w roku 2005 opacalno ta spada do poziomu 1,4, a obecnie (lipiec 2009 r., LPG – 1,8, Pb95 – 4,6) wskanik opacalnoci LPG wzgldem benzyny wynosi 2.

Piotr Seronin

rdo: okgaz.pl