ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Twj udzia w zmniejszeniu emisji CO2Przy spalaniu wglowodorw, w tym propanu i butanu, powstaj oprcz dwutlenku wgla i wody rwnie w nieduych ilociach toksyczne substancje takie jak tlenki wgla, azotu i dwutlenek siarki. Wielko emisji tlenku wgla jest uzaleniona od dostarczenia niezbdnej do spalania iloci powietrza. Z tego powodu przy spalaniu jakichkolwiek paliw, w tym gazu skroplonego LPG potrzebne jest dostarczenie dostatecznej iloci powietrza a w pomieszczeniach zamknitych dobra wentylacja. Na emisj tlenkw azotu i dwutlenku siarki mamy nieduy wpyw.

Ograniczenie emisji dwutlenku siarki jest powodem zaostrzania standardw zawartoci siarki w paliwach. Jak wiadomo od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z dyrektyw nr 2003/17.WE, w benzynach i olejach napdowych zawarto siarki nie powinna przekracza 10 ppm/czci na milion/ - jest to miano powszechnie uywane w krajach anglosaskich, mona uywa bardziej zrozumia wielko w mg/kg.

Wielko dopuszczalnej zawartoci siarki w normie dla gazu skroplonego LPG uywanego do napdu pojazdw PN-EN 589, jest przedmiotem wielu dyskusji, gdy nie znaleziono skutecznego rodka nawaniajcego gaz skroplony LPG, ktrego uycie obniyoby cakowit zawarto siarki poniej 10 ppm.

Ograniczanie siarki w paliwach do napdu pojazdw ma swoje uzasadnienie, gdy w przewaajcej czci to transport jest odpowiedzialny za emisj dwutlenku siarki.

Innym duym emitentem dwutlenku siarki jest energetyka, ktra jednak ju od wielu lat duym nakadem kosztw buduje instalacje odsiarczajce spaliny. W gazie skroplonym LPG mog wystpowa rwnie inne skadniki takie jak aldehydy, wglowodory aromatyczne i butadien 1.3, a ich zawarto jest eliminowana poprzez ustalanie rygorystycznych norm.

Cakowity efekt emisji dla poszczeglnych paliw.

Na podstawie powyszej tabeli moemy sklasyfikowa paliwa ze wzgldu na efekt cieplarniany w nastpujcej kolejnoci:

Gaz ziemny - LPG - lekki i ciki olej opaowy - wgiel

Wedug danych francuskich, emisja roczna dwutlenku wgla z domu o powierzchni 140 m2, w ktrym poszczeglne paliwa s uywane zarwno do ogrzewania jak rwnie przygotowywania ciepej wody, przy konsumpcji 25 000 KWh rocznie, wynosi:
z wgla - 9,6 ton CO2/rok
z oleju opaowego - 7,5 ton CO2/rok
z LPG - 6,8 ton CO2/rok

Wielko emisji jaka wynika ze spalania paliw w pojazdach bya ju omawiana we wczeniejszych Raportach. Mona tylko doda, e w opublikowanej przez Komisj Europejsk "Zielonej Ksidze" podano, e rednia emisja dwutlenku wgla dla pojazdw produkowanych przez poszczeglnych producentw w Europie ma zmniejszy si w roku biecym do poziomu 140 gram na kady przejechany kilometr. Ju wiadomo, e ten wskanik nie bdzie osignity. Jedynym sposobem na due obnienie emisji dwutlenku wgla byaby masowa produkcja pojazdw hybrydowych dodatkowo napdzanych silnikiem zasilanym gazem skroplonym LPG. Dla przykadu pojazd hybrydowy - Toyota Prius napdzana silnikiem zasilanym gazem skroplonym LPG osiga emisj CO2 na poziomie 92g/km.


rdo: Polska Organizacja Gazu Pynnego
Raport Roczny za rok 2007