ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Podstawowe zasady eksploatacji samochodu z instalacj gazow
Najwraliwszy w samochodzie zasilanym gazem jest ukad zaponowy oraz utrzymanie w zbiorniku odpowiedniej iloci benzyny, a zaraz potem okresowe przegldy instalacji.

Co dzieje si z benzynowym ukadem zasilania w samochodzie z elektronicznym wtryskiem benzyny podczas zasilania gazem? Poszczeglne elementy ukadu benzynowego podczas pracy silnika na gazie dziaaj tak samo, jak przy pracy silnika na benzynie- nieczynne s jedynie wtryskiwacze benzyny, ktre podczas pracy silnika na gazie s na stae zamknite.


eby zapewni poprawne dziaanie wtryskiwaczy benzyny uruchamianie silnika wyposaonego w instalacj gazow powinno zawsze odbywa si na benzynie!

Warunek ten bezwzgldnie speniaj instalacje z elektronicznymi reduktorami-parownikami, gdzie po wybraniu na przeczniku zasilania gazem kadorazowe wyczenie silnika zapewnia kolejny jego rozruch na benzynie i dalej automatyczne przeczenie z benzyny na gaz. Pompa paliwowa podczas jazdy na gazie cay czas pracuje a pompowana benzyna powraca do zbiornika ochadzajc po drodze elementy ukadu benzynowego, odprowadzajc ciepo z wtryskiwaczy benzyny.

Zatem jazda na gazie bez odpowiedniej iloci benzyny w zbiorniku grozi zniszczeniem pompy benzynowej oraz przyspieszeniem zuycia pozostaych elementw ukadu paliwowego (wtryskiwaczy). W czasie jazdy na benzynie taki problem nie istnieje, poniewa przy braku benzyny samochd po prostu zganie i pompa nie bdzie dziaa. Niektrzy przy montau instalacji gazowych stosuj odcinanie zasilania pompy benzyny, ale jest to raczej niewskazane ze wzgldw technicznych
Naley zapamita, e jeeli pompa paliwowa pracuje podczas jazdy na gazie to w zbiorniku naley utrzymywa odpowiedni poziom benzyn w iloci minimum ? jego pojemnoci.1. Zasada eksploatacji samochodu z instalacj gazow


Napenianie zbiornika gazem odbywa si wycznie na wyznaczonych do tego stanowiskach. W Polsce obowizujce przepisy wymagaj, aby wszystkie czynnoci zwizane z tankowaniem przeprowadza pracownik punktu tankowania gazem. Za granic (Holandia, Niemcy, Francja) spotka mona stacje autogazu samoobsugowe. W Polsce aktualnie takich nie ma!

Podczas uruchamiania zimnego silnika zasilanego benzyn nastpuje wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej (w ganikach - ssanie), po to aby zapewni wymagan ilo odparowanego paliwa dla uzyskania spalania w cylindrze, gdy silnik jeszcze nie osign wymaganej temperatury pracy (nie zagrza si). Zwikszona dawka benzyny powoduje niepene spalanie i wzrost emisji spalin oraz spukiwanie oleju ze cianek cylindrw. Zjawisko to jest intensywniejsze przy rozruchu w niskich temperaturach - wtedy rwnie silnik duej si nagrzewa, a to oznacza jego dusz prac na wzbogaconej mieszance paliwowo-powietrznej. Aby zmniejszy do minimum czas pracy na benzynie instalacje gazowe wyposaa si w czujnik temperatury, ktry zapewnia przeczenie na zasilanie gazem natychmiast po osigniciu przez reduktor-parownik odpowiedniej temperatury - bez koniecznoci obciania tym zadaniem kierowcy.


2. Zasada eksploatacji samochodu z instalacj gazow


Zbiornik ,ze wzgldu na przepisy bezpieczestwa, moe zosta napeniony pynnym gazem (LPG) maksymalnie do 80% jego pojemnoci cakowitej (wodnej). Za ten warunek odpowiada wyposaenie zbiornika (zawr ograniczajcy napenienie do 80%).


Temperatura w komorze spalania silnika, w czasie jazdy na benzynie i LPG osiga podobne parametry pod warunkiem, e instalacja gazowa jest odpowiednio dobrana do silnika i wyregulowana prawidowo tak, e nie nastpuje zuboenie mieszanki gazowo-powietrznej. Instalacje wtrysku gazu IV generacji stosowane do samochodw z wielopunktowym wtryskiem benzyny s tak skonstruowane, e w przypadku zagroenia zuboenia mieszanki (spadek cinienia gazu, przekroczenie max czasu otwarcia wtryskiwaczy) nastpuje automatyczne przeczenie z zasilania gazowego na benzynowy (powrt na benzyn), zabezpieczajc w ten sposb silnik przed prac na gazie na ubogiej mieszance, ktra wpywa niekorzystnie na ywotno silnika.
Ukad zaponowy przystosowany jest fabrycznie do pracy silnika na benzynie. Podczas pracy na gazie zapotrzebowanie na energie dla zaponu mieszanki powietrzno-gazowej zwiksza si o ok. 30%, dlatego konieczne jest stosowanie wysokiej jakoci przewodw wysokiego napicia i wiec zaponowych. Podczas eksploatacji niejednokrotnie okazuje si, e elementy ukadu zaponowego (cewka zaponowa, wiece, modu) przy pracy na gazie wykazuje oznaki nadmiernego zuycia bd uszkodzenia, ktre przy pracy na benzynie w danym momencie s sabo zauwaalne lub w ogle nie wykrywalne.3. Zasada eksploatacji samochodu z instalacj gazow


Regularnie, co 15-20 tys. km (nie rzadziej jednak, ni raz na 12 m-cy) naley wykonywa ,w zakadach do tego uprawnionych, okresowe przegldy techniczne instalacji gazowej.


Bardzo wanym elementem ukadu benzynowego, majcym znaczcy wpyw na poprawn prac silnika na gazie, jest REGULATOR, lub URZDZENIE BIEGU JAOWEGO. Czsto jego wadliwe dziaanie objawia si pywajc prac silnika na biegu jaowym na gazie. Przyczyn takiej pracy jest czsto zabrudzenie urzdzenia lub przepustnicy.
Uytkujc samochd z zamontowan instalacj gazow naley mie na uwadze, e jest to pojazd dwupaliwowy i trzeba zapewni w pierwszej kolejnoci prawidow prac silnika na benzynie, aby mg poprawnie pracowa i osiga pen moc w czasie jazdy na gazie - na paliwie taszym i bliszym przyjaznym dla otaczajcej nas natury!

rdo: Autor: mgr in. Dariusz Wnuk
Materia pochodzi z Pisma o Autogazie "Jazda za grosze" (nr 1/2008)