ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Sownik wanych poj z zakresu autogazu
Jeli decydujemy si na instalacj LPG powinnimy zna podstawowe zwizane z ni pojcia.

Oto kilka z nich:


Wlew gazu

Wlew sucy do uzupeniania gazu w zbiorniku. Do wlewu mocuje si specjalny pistolet do tankowania, ktry przylega do gniazda wlewu, za za pomoc cinienia, gaz z dystrybutora napenia zbiornik. Wlew wyposaony jest w jednokierunkowy zawr kulowy, zabezpieczony plastikowym korkiem, ktry eliminuje dostawanie si do zbiornika zanieczyszcze.

Mikser gazu (mieszalnik)

Mikser (inaczej mieszalnik) jest urzdzeniem, ktre stosowane jest w mieszalnikowych ukadach zasilania ( I i II generacji), jest odpowiednikiem ganika w ukadzie zasilania benzyn. Suy on do wprowadzenia gazu w fazie lotnej do ukadu sscego silnika, dziki niemu zapewnione jest optymalne mieszanie si powietrza z paliwem i dostarczenie odpowiedniej mieszanki dostosowanej do konkretnego stanu pracy silnika. Kady mieszalnik dostosowany jest do danego typu pojazdu, ma zagwarantowa najlepsze parametry silnika podczas pracy na gazie. Mieszalnik ma zasadniczy wpyw na zuycie gazu, elastyczno jazdy oraz na osigi pojazdu.

Parownik-reduktor

Jest urzdzeniem sucym do rozprania i odparowywania ciekego LPG w stan lotny. Parownik musi stworzy paliwo gotowe do wchonicia przez silnik. Zastosowanie odpowiedniego reduktora jest uzalenione od pojemnoci skokowej silnika. Reduktor jest zainstalowany pionowo i rwnolegle do ruchu samochodu (inaczej hamowanie lub przyspieszenie powodowaoby zakcenia w jego pracy). LPG trafiajc ze zbiornika do reduktora gwatownie si rozpra i pochania znaczne iloci ciepa, ktre pozyskuje si z ukadu chodzenia silnika.UKAD DWUPALIWOWY SILNIKA WYSOKOPRʯNEGOrdo: XII Midzynarodowe Forum Gazowe, prof. Dr hab. In. Mirosaw Wendeker


1 - silnik wysokoprny, 2 - ECD, 3 - elektronicznie sterowana rozdzielaczowa
pompa wtryskowa, 4 - zbiornik ON, 5 - wtryskiwacz ON, 6 - ECU LPG,
7 - zbiornik gazu LPG, 8 - reduktor-parownik gazu LPG,9 - wtryskiwacz gazu LPGCentrala sterujca (przecznik, modu sterowania elektrycznego)

Elektroniczna jednostka sterujca, umieszczona w pobliu deski rozdzielczej, umoliwia wybr zasilania samochodu (potocznie nazywana jest komputerem). Poza zwyk sygnalizacj wietln, ktra informuje kierowc czy porusza si z zasilaniem gazowym czy benzynowym, steruje iloci gazu zapewniajc prawidow prac silnika w kadych warunkach.

Zbiornik gazu i wielozawr

Zbiornik gazu suy do magazynowania paliwa pynnego, wykonany jest zwykle ze stali o wysokiej jakoci i gruboci przynajmniej 3 mm, jest szczeglnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Zbiornik na LPG ma gwarancj okoo 10 lat i jest wyposaony w konierz, do ktrego montowany jest wielozawr. Zbiorniki gazu montowane s najczciej nad osi k (w baganiku), mocowane s za pomoc obejm, zwykle do podogi baganika. Ze wzgldw bezpieczestwa zbiorniki wypeniane s maksymalnie w 80 procentach, obecnie wszystkie wprowadzane do sprzeday zbiorniki przechodz prb cinieniow.
Wielozawr jest czci zintegrowan ze zbiornikiem gazu, dziki niemu mona zbiornik zatankowa. Jest urzdzeniem elektromagnetycznym, ktre otwiera lub zamyka przepyw gazu. LPG trafia do elektrozaworu gazu w stanie ciekym. Dziki niemu ograniczana jest dla bezpieczestwa ilo tankowanego paliwa (wielozawr wyposaony jest w urzdzenie, ktre blokuje dalszy dopyw LPG, jeli zbiornik jest wypeniony w 80 procentach). Dziki magnesom poczonym wskanikiem zegarowym wielozawr peni take funkcj miernika poziomu gazu.

Elektrozawr benzynowy

Zawr benzynowy suy do odcicia dopywu benzyny do ganika z chwil przeczenia silnika z benzyny na gaz, jest elementem wystpujcym w najprostszych instalacjach mieszalnikowych. Umieszczony jest najczciej pomidzy ganikiem a pomp paliwa. Rnice midzy poszczeglnymi elektrozaworami wynikaj z rodzaju zastosowanego materiau, wielkoci oraz powierzchni filtracyjnej.

Attuator

Attuator, czyli regulator przepywu gazu odpowiedzialny jest za sterowanie iloci gazu podawanego do silnika, a zasilanego przez mikser. Attuator zazwyczaj skada si z korpusu poczonego z przewodami gazowymi oraz silnika korkowego (silnik ten sterowany jest za pomoc sygnaw z elektronicznego ukadu sterujcego).

Klapa przeciwwybuchowa

Zapobiega ona uszkodzeniom czci kanau dolotowego i obudowy filtra, spowodowanym przez ewentualne wybuchy powrotne (tzw. strzay). Klapa umieszczona jest na kanale dolotowym powietrza do silnika lub w obudowie filtra powietrza.
Po wybuchu pierwotnym (w kolektorze sscym) nastpuje nagy wzrost cinienia, ktre musi zosta zdekompresowane przez klap przeciwwybuchow. Dziki jej specjalnej konstrukcji zmniejszenie cinienia uzyskuje si przez chwilowe rozszczelnienie kanau dolotowego.
W momencie wystpienia wybuchu powrotnego w kolektorze sscym, nastpuje nagy wzrost cinienia, ktry musi zosta zdekompresowany. Zmniejszenie cinienia uzyskuje si poprzez rozszczelnienie kanau dolotowego dziki specjalnej konstrukcji klapy. Po upuszczeniu nadmiaru cinienia, nastpuje samoczynny powrt klapy przeciwwybuchowej do pozycji wyjciowej. W przypadku ewentualnego zadziaania klapy naley sprawdzi czy guma uoya si prawidowo (bez jakichkolwiek zagi i podwini) i czy zapewnia odpowiedni szczelno. Klapa przeciwwybuchowa jest montowana ze wzgldw bezbieczestwa, jednake wybuchy nie s grone. Aby je wyeliminowa naley dba o sprawno ukadu zaponowego (czstsza wymiana elementw).

Regulator przepywu

Jest elementem ukadu sterujcego iloci gazu. Ma za zadanie regulowanie iloci gazu zasysanego przez mikser. Jeli no. mieszanka spalana w cylindrze jest zbyt bogata, regulator przepywu (zwany inaczej attuatorem) zmniejsza dopyw gazu do miksera zmniejszajc przekrj przepywu. Analogicznie, jeli mieszanka jest zbyt uboga, zwiksza dopyw gazu. Attuator skada si z korpusu, ktry czy si z przewodami gazowymi oraz z silnika krokowego, ktry sterowany jest za pomoc sygnaw z elektronicznego ukadu sterujcego. Na podstawie analizy danych pochodzcych z sondy lambda ukad ocenia biec sytuacj i steruje elementem wykonawczym - attuatorem. Silnik krokowy moe zajmowa dowoln pozycj w przedziale 0 (cakowicie zamknity) do 255 krokw (cakowicie otwarty).


Filtr fazy lotnej - umieszczony jest na przewodzie gazowym za reduktorem i odpowiada za filtrowanie gazu w fazie lotnej.
Filtr elektrozaworu gazowego - znajduje si w zaworze gazowym, ktry filtruje gaz w fazie ciekej.
Kolektor sscy - element ukadu dolotowego silnika, ktry wprowadza powietrze do poszczeglnych cylindrw. Kolektory mog by zbudowane z rnych materiaw, np. aluminium czy tworzywa sztucznego.


rdo: okgaz.pl