ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Technologia


Podstawy montau i regulacji instalacji gazowej.

Poprawne zamontowanie instalacji gazowej, to poowa sukcesu, aby w peni przystosowa samochd do bezproblemowej jazdy na gazie. Kolejnym krokiem jest umiejtna regulacja.
Sterownik jak wspomniaem w poprzednim artykule odpowiada za cay proces sterowania dziaaniem instalacji gazowej. Przy niepoprawnym jego ustawieniu nie bdzie w stanie w caym zakresie pracy silnika na gazie ustala odpowiedniej dawki gazu. le wyregulowana instalacja moe powodowa problemy w pracy silnika na gazie. Nie jest to wina samych podzespow  instalacji gazowej takich,  jak reduktor czy wtryskiwacze lecz montaysty, ktry przez brak wiedzy, a moe nie raz chci, nie wykonuje poprawnie regulacji.
W przypadku sterownikw STAG do regulacji instalacji gazowej niezbdny jest program AcGasSynchro oraz interfejs do komunikacji komputera ze sterownikiem.
Po podczeniu si do gniazda sterownika STAG, uruchamiamy program, ktry automatycznie wykrywa poczenie. Program uruchamia si z wczonym oknem parametry. Znajdujce si w nim opcje naley ustawi przed rozpoczciem autokalibracji. Po lewej stronie widoczne s parametry pracy silnika oraz podzespow instalacji gazowej. Jeeli ktry z wywietlanych parametrw posiada bdny odczyt konieczne jest zlokalizowanie przyczyny i jej wyeliminowanie, zanim przystpimy do kalibracji.
W pierwszej zakadce ustawiamy stae, wstpne parametry sterownika. W artykule nie bd opisywa wszystkich dostpnych opcji w tej zakadce, bo niektre z nich s oczywiste i opis poszczeglnych dostpny jest w instrukcji obsugi sterownika. Postaram si skupi na najwaniejszych. Zakadka parametry podzielona jest na dwa wiksze segmenty: parametry samochodu oraz ustawienia sterownika gazowego. W pierwszej wprowadzamy podstawowe dane techniczne samochodu jak ilo cylindrw, typ silnika, rodzaj sondy lambda itp. Druga natomiast umoliwia wprowadzanie nastaw w samej pracy sterownik gazowego tj. np. temperatura przeczenia na gaz, wybr zastosowanych wtryskiwaczy, czy maksymalne obroty na gazie. W zakadce parametry istniej rwnie opcje, ktre wykorzystujemy tylko w szczeglnych przypadkac h. W niektrych samochodach (Mazda) istnieje tzw. „zuboanie”, ktre polega na tym, e przy pewnym obcieniu zmienia si typ sterowania z sekwencyjnego na pl sekwencyjny. Objawia si to „szarpaniem” przy pewnym zakresie obrotw silnika (najczciej szarpnicia pojawiaj si w przedziale 2 - 3ty. obr/min). Ustawiamy wwczas takie zuboanie, ktre niweluje pojawiajcy si problem. Odpowiedni warto zuboania dobieramy metod prb i bdw.
Kolejn przydatn, a wrcz niezbdn opcj w niektrych samochodach jest prg obcinania dotryskw. W sterowaniu silnika pojawiaj si tzw. dotryski czyli bardzo krtko trwajcy dotrysk benzyny (np. czas trwania wynosi 0,5 ms) pojawiajcy si pomidzy normalnymi wtryskami benzyny. Dostpne wtryskiwacze gazowe nie s w stanie praktycznie obsuy tak krtkich czasw wtrysku. Wwczas  stosujemy opcj „prg wycinania dotryskw”, po ktrej sterownik, nie bdzie bra pod uwag czasw poniej wartoci, ktr ustawimy np. kiedy zadamy warto 1ms pojawiajce si dotryski 0,8ms s przez sterownik ignorowane. Dotryski bardzo czsto mona spotka w autach marki Rover.
Wprowadzenie danych w zakadce parametry jest pierwszym krokiem, ktry pokonujemy, nastpnie przechodzimy do zakadki auto-kalibracja. Jest to wstpne ustawienie sterownika na wolnych obrotach. Niektrzy niedowiadczeni montayci wykorzystuj jedynie t opcj kalibracji sterownika. Po zakoczeniu tego procesu uwaaj, e to ju wszystko z ich strony, a klient opuszcza warsztat bdc w bdnym przekonaniu, e jego samochd nie jest wyregulowany poprawnie. Pragn podkreli, e sterownik w opcji auto-kalibracja, ustawiany jest tylko na jaowym biegu, a nie na wszystkich obcieniach. Po pomylnie zakoczonym procesie wyskakuje komunikat „u staw mnonik na drodze”, ktry powinien ju da do mylenia.
Do ustawienia mnonika na trasie niezbdny bdzie laptop oraz druga osoba do kierowania pojazdem. Po wczeniu zakadki „mapa” widzimy wykres o osiach pionowych: „mnonik” po lewej oraz podcinienie kolektora sscego po prawej, a na osi poziomej czas wtrysku benzyny. Po auto-kalibracji wyrysowuje si wstpna linia mnonika (kolor ty). Umieszczane punkty na linii su do regulacji dawki gazu w zalenoci od czasu wtrysku. Nasuwa si pytanie kiedy bdzie wiadomo, e mieszanka jest zbyt bogata lub zbyt uboga w danym zakresie obcienia. Podczas jazdy sterownik zbiera punkty mapy benzynowej i gazowej i umieszcza je na mapie w postaci linii zielonej (gaz) oraz niebieskiej (benzyna). Zebranie tych dwch map powinno odbywa si przy identycznych warunkach. Ustalamy sobie jak bdziemy przypiesza, kiedy zmienia biegi itp. i zbieramy w niemal identyczny sposb o bie mapy. Zebranie map przy rnych obcieniach spowoduje nieprawidowe ustawienie mnonika jeeli montaysta ustawia po tzw. mapach. Bardziej dokadne jest ustawianie po czasach wtrysku i zabawa z przeczaniem benzyna/gaz i na odwrt. Obserwujemy czasy wtrysku benzyny przy okrelonych czasach i przeczamy na gaz, po czym stwierdzamy czy czasy wtrysku benzyny rosn czy malej. Jeeli wyduaj si, podnosimy punkt na mnoniku, odpowiadajcy ustawianym czasom, natomiast jeeli malej opuszczamy punkt. Jeeli mamy poprawnie ustawiony punkt, to czas wtrysku benzyny nie powinien si zmienia po przeczeniu na gaz. Jeszcze bardziej precyzyjna regulacja jest po korekcjach STFT i LTFT, jednak do tego potrzebny jest skaner, ktry takie odczyty bdzie rejestrowa. W przypadku STAG-300 Premium, skaner nie jest potrzebny. Wystarczy klikn w okienko OBD, dostpne w zakadce „parametry”. Po uruchomieniu okienka OBD mamy moliwo podgldu korekcji kr&oacu te;tko- oraz dugoterminowych. Jak na podstawie tych korekcji ustawi mnonik? Bardzo proste… Korekcje w wikszoci samochodw powinny oscylowa w granicach „0”. Jeeli id na minus oznacza to, e dawka jest za bogata, za jeeli na plus to zbyt uboga. Najlepiej na pocztku sprawdzi jakie korekcje s narzucane podczas pracy silnika na benzynie, pniej sugerujc si tymi wartociami ustawi mnonik. Przeczamy na gaz, obserwujemy korekcje. Jeeli schodz na minus, punkt na mnoniku opuszczamy, jeeli  id duo na plus punkt na mnoniku stopniowo podnosimy, a do momentu, kiedy przy okrelonym obcieniu bd oscylowa w okolicach zera.
 Przy regulacji instalacji rwnie wane jest, aby obserwowa zachowanie reduktora. Jeeli reduktor zaspokaja dan moc silnika, to powinien utrzymywa w miar stabilne cinienie gazu przy gwatownym przypieszaniu. Spadki cinienie naturalnie mog wystpowa, ale nie powinny by wiksze ni 0,2 ba r. Przy wikszych spadkach od razu moemy przystpi do wymiany reduktora, ewentualnie dokadamy drugi. Istotne przy kalibrowaniu jest take obserwowanie wskaza sondy lambda. Zachowanie sondy powinnimy sprawdzi przede wszystkim przy gwatownym przypieszaniu samochodu. Prawidowo powinna ona pokazywa bogat mieszank. Jeeli natomiast jej warto jest bliska ubogiej mieszance naley znale przyczyn. Przyczyn moe by duy spadek cinienia na reduktorze, zbyt mae dysze wtryskiwaczy. A by moe wystarczy wzbogaci na napie 3D od obrotw.

Artyku wraz ze zdjciami mona znale pod tym adresem:
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/materialy_reklamowe/podstawy_montazu_cz4.pdf