ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Zasada dziaania instalacji CNG
W Argentynie na CNG jedzi okoo 400 000 samochodw, w Polsce na razie tych samochodw nie jest wiele, ale z roku na rok ich liczba wzrasta. Warto wiedzie jak wyglda instalacja CNG w samochodzie osobowym, bo paliwo to jest nie tylko wyjtkowo ekologiczne, ale i niezwykle bezpieczne.


Schemat funkcjonalny instalacji CNG

1. Butla na sprony gaz ziemny
Butla wysokocinieniowa, w ktrej magazynowany jest sprony gaz ziemny pod cinieniem 200 bar.

2. Zawr butli wraz z zaworem bezpieczestwa
Zawr rczny suy do zamknicia dopywu gazu do instalacji zasilania paliwem gazowym w trakcie przegldu lub naprawy instalacji lub duszego postoju.

3. Bezpiecznik
Bezpiecznik zabezpiecza instalacj elektryczn systemu zasilania paliwem gazowym. Osoba przekazujca samochd zasilany paliwem gazowym powinna Pastwu wskaza miejsce umieszczenia bezpiecznika.

4. Zawr tankowania
Umoliwia napenienie butli spronym gazem ziemnym. Jest on wyposaony w zawr zwrotny zabezpieczajcy przed wypywem gazu. Moe by zabudowany na zewntrz pojazdu np. w tylnym zderzaku lub w komorze silnikowej.

5. Reduktor / Regulator cinienia
Zadaniem reduktora-regulatora jest obnienie cinienia z 200 bar do okoo 2 bar i jego stabilizacja w cay zakresie obcie silnika, Jest on rwnie wyposaony w elektrozawr odcinajcy dopyw gazu do silnika, gdy silnik nie pracuje lub zasilany jest benzyn. W przypadku instalacji tradycyjnej oprcz funkcji redukcji cinienia, regulator ten dostarcza paliwo gazowe do mieszalnika w iloci odpowiadajcej zapotrzebowaniu na paliwo ze strony silnika.

6. Urzdzenie sterujce Systemem Sekwencyjnego Wtrysku
Urzdzenie sterujce to przetwarzajc niezbdne sygnay informujce o stanie pracy silnika ustala odpowiedni czas otwarcia wtryskiwaczy, zapewniajc tym samym waciwy skad mieszanki, optymalne zuycie paliwa jak i osigi pojazdu. W instalacji tradycyjnej urzdzenie sterujce typu TEC 99 Evolution sterujce prac regulatora przepywu paliwa gazowego

7. Listwa wtryskiwaczy

Urzdzenie to sterowane przez ECU gaz, ma za zadane podanie odpowiedniej dawki paliwa gazowego do kanau dolotowego kadego z cylindrw silnika. W instalacji tradycyjnej mieszalnik zapewniajcy wytworzenie mieszanki powietrzno-gazowej.

8. Czujnik cinienia
Czujnik ten zapewnia cigy pomiar rnicy cinie pomidzy cinieniem gazu w listwie wtryskiwaczy a cinieniem w kolektorze dolotowym silnika (nie stosowany w instalacji tradycyjnej z regulacj przepywu gazu).

9. Przecznik
Umieszczany jest w pozycji ergonomicznej dla uytkownika, umoliwia wybr paliwa zasilajcego silnik, tj. Gaz lub Benzyna lub te odwrotnie. Diody wiecce na przeczniku informuj rwnie orientacyjnie o iloci gazu w zbiorniku.ZASADA DZIAANIA INSTALACJI CNG

Sprony gaz ziemny jest magazynowany w butli pod cinieniem 20 MPa (2). Butla ta w ksztacie cylindra, lub zesp skadajcy si z kilku butli montowany jest w tylnej czci samochodu, najczciej w baganiku. Butla jest wyposaona w osprzt (2), ktry moe by zabudowany w jednym urzdzeniu nazywanym wielozaworem, lub kady z elementw osprztu moe wystpowa oddzielnie. Gaz po otwarciu zaworu odcinajcego, przepywa przewodem wysokocinieniowym do zaworu odcinajcego sterowanego elektrycznie. Zawr ten jest zamknity, gdy silnik nie pracuje, lub, gdy jest zasilany benzyn. Po jego otwarciu gaz przepywa przewodem wysokocinieniowym do parownika regulatora cinienia (5). W urzdzeniu tym nastpuje obnienie cinienia gazu do wartoci zblionej do cinienia atmosferycznego, w przypadku instalacji tradycyjnej, lub okoo 0,2 MPa w przypadku instalacji wtrysku paliwa gazowego. Regulator jest ogrzewany pynem doprowadzonym przewodami elastycznymi z ukadu chodzenia silnika. Gaz o zredukowanej wartoci cinienia jest zasysany poprzez mieszalnik do ukadu dolotowego silnika, w przypadku instalacji tradycyjnej natomiast w systemach zasilania wtryskowego wtryskiwany w pobliu kanaw dolotowych gowicy za pomoc wtryskiwaczy elektromagnetycznych (7).

W samochodach z silnikami ganikowymi wykorzystywany jest rwnie zawr odcinajcy przepyw benzyny sterowany elektrycznie. Umoliwia on odcicie dopywu benzyny podczas zasilania silnika paliwem gazowym.

Przecznik rodzaju zasilania: benzyna-gaz (9), poprzez odpowiednie wczanie obwodw zasilania cewek elektromagnesw zaworw odcinajcych zapewnia zasilanie silnika paliwem wybranym przez kierowc.

rdo: okgaz.pl